top of page

5월 06일 (월)

|

OCAPICA, Project SHINE-OC

Đối phó với các cảm xúc khi chăm sóc người khác

Người chăm sóc thường phải trải qua mức độ căng thẳng, lo âu và trầm cảm cao hơn so với những người không phải là người chăm sóc. Trong lớp học này, chúng tôi sẽ chia sẻ những cảm xúc này và tìm hiểu về cách giúp đỡ và quản lý những cảm xúc tiêu cực.

시간 및 장소

2024년 5월 06일 오전 10:30 – 오후 12:00

OCAPICA, Project SHINE-OC, 12966 Euclid St suite 495, Garden Grove, CA 92840, USA

이벤트 공유하기

bottom of page