top of page

3월 06일 (수)

|

OCAPICA, Project SHINE-OC

Giảm bớt lo lắng : Hiểu biết về lo lắng và phương pháp giảm căng thẳng

Đối phó với sự kiệt sức của người chăm sóc và giới thiệu bài tập Thư giãn: Cung cấp thông tin về sự kiệt sức của người chăm sóc và cung cấp các khuyến nghị về cách cải thiện kỹ năng đối phó. Những người tham gia sẽ thực hành các kỹ thuật thư giãn và kỹ thuật thở với người hướng dẫn.

시간 및 장소

2024년 3월 06일 오전 10:30 – 오후 12:00

OCAPICA, Project SHINE-OC, 12966 Euclid St suite 495, Garden Grove, CA 92840, USA

이벤트 공유하기

bottom of page