top of page

8월 16일 (화)

|

15496 Magnolia St, Westminster, CA 92683, USA

Hành Trình Chăm Sóc (Học Tại Lớp)

시간 및 장소

2022년 8월 16일 오전 10:30 – 오전 11:30

15496 Magnolia St, Westminster, CA 92683, USA

이벤트 소개

Đây là lớp học 3 tuần với mục tiêu làm giảm cảm xúc căng thẳng bằng cách tăng cường cách đối phó riêng biệt cho từng người chăm sóc.  Lớp học được thiết kế để làm giảm căng thẳng xuất phát từ nội tâm lẫn bên ngoài và các ảnh hưởng của chúng bằng cách học các chiến lược giao tiếp có hiệu quả, học cách nhận định các chỉ số căng thẳng riêng của quý vị và học cách kết hợp các kỹ thuật đối phó với các yếu tố gây dấy động riêng biệt của bạn.

이벤트 공유하기

bottom of page