top of page

10월 02일 (월)

|

Orange County Community Services Center

HICAP Hiểu về các Lựa chọn Medicare và Medi-Cal của bạn

Các chủ đề bao gồm: • Tổng quan về Medicare • Giai đoạn Ghi danh Medicare • Tổng quan về Medi-Cal và Dịch vụ • Các Lựa chọn Bảo hiểm Medicare và Medi-Cal • Gian lận và Lạm dụng Medicare

시간 및 장소

2023년 10월 02일 오전 11:00 – 오후 12:00

Orange County Community Services Center, 15496 Magnolia St, Westminster, CA 92683, USA

이벤트 공유하기

bottom of page