top of page

7월 06일 (목)

|

Zoom

Hơi thở: Đối phó với sự kiệt sức của người chăm sóc và giới thiệu bài tập Thư giãn

Trình bày bởi SCAN Independence at Home Cung cấp thông tin về sự kiệt sức của người chăm sóc và cung cấp các khuyến nghị về cách cải thiện kỹ năng đối phó. Những người tham gia sẽ thực hành các kỹ thuật thư giãn và kỹ thuật thở với người hướng dẫn.

Registration is closed
See other events

시간 및 장소

2023년 7월 06일 오전 10:00 – 오전 11:00

Zoom

이벤트 공유하기

bottom of page