top of page

9월 23일 (월)

|

Zoom

Hơi thở: Đối phó với sự kiệt sức của người chăm sóc và giới thiệu bài tập Thư giãn (with Independence at Home)

Cung cấp thông tin về sự kiệt sức của người chăm sóc và cung cấp các khuyến nghị về cách cải thiện kỹ năng đối phó. Những người tham gia sẽ thực hành các kỹ thuật thư giãn và kỹ thuật thở với người hướng dẫn.

시간 및 장소

2024년 9월 23일 오전 11:00 – 오후 12:00

Zoom

이벤트 공유하기

bottom of page