top of page

6월 17일 (월)

|

OCAPICA, Project SHINE-OC

Làm dịu tâm trí lo lắng của Quý vị

Làm dịu tâm trí lo lắng của Quý vị: Hiểu sự lo lắng và giảm căng thẳng: cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về sự l

시간 및 장소

2024년 6월 17일 오전 10:30 – 오후 12:00

OCAPICA, Project SHINE-OC, 12966 Euclid St suite 495, Garden Grove, CA 92840, USA

이벤트 공유하기

bottom of page