top of page

9월 29일 (금)

|

Zoom

Tận Cùng Nỗi Đau: Đối phó với đau buồn và mất mát

Cung cấp thông tin tổng quan về đau buồn, bao gồm các giai đoạn đau buồn, cách nhận biết các dấu hiệu đau buồn phức tạp và cách nhận hỗ trợ.

Registration is closed
See other events

시간 및 장소

2023년 9월 29일 오전 10:30 – 오후 12:00

Zoom

이벤트 소개

Cung cấp thông tin tổng quan về đau buồn, bao gồm các giai đoạn đau buồn, cách nhận biết các dấu hiệu đau buồn phức tạp và cách nhận hỗ trợ.

이벤트 공유하기

bottom of page