top of page

8월 08일 (목)

|

County Community Service Center

Tận Cùng Nỗi Đau: Đối phó với đau buồn và mất mát (with Independence at Home)

Cung cấp thông tin tổng quan về đau buồn, bao gồm các giai đoạn đau buồn, cách nhận biết các dấu hiệu đau buồn phức tạp và cách nhận hỗ trợ.

시간 및 장소

2024년 8월 08일 오전 11:00 – 오후 12:00

County Community Service Center, 15496 Magnolia St 2nd floor, Westminster, CA 92683, USA

이벤트 공유하기

bottom of page